سفارش تبلیغ
صبا ویژن

آفتابگیر تبلیغاتی

از بهترین هدایای تبلیغاتی برای تبلیغات شرکت ها میتوان از آفتابگیر تبلیغاتی ماشین نام برد در این شیوه مناسب است یک کالا با سبک زندگی نشان داده می شود سبک زندگی یک الگوی زندگی فردی است که در فعالیت‌های دلبستگی ها و افکار شخصی بیان می‌شود سبک زندگی چیزی بیش از شخصیت یا طبقه اجتماعی شخص است سبک زندگی شامل الگوی کامل عمل و عکس العمل فرد در جهان است در این شیوه برای مثال یک آگهی درباره هدایای تبلیغاتی همزمان با این که مردان را در حال ورزش نشان می‌دهد نقش مصرف شیر در این جاده یک زندگی فعال و توأم با سلامتی را گوشزد می‌کند در یکی از تبلیغات شرکت مهان از تکنیک سبک زندگی استفاده شده است بدین صورت که چهار جوان را سوار بر ماشین جیپ مشاهده می‌کنیم که در حال رفتن به تکنیک هستند که این خود معرفی یک سبک زندگی خاص است در بین راه آفتابگیر درحال حرکت غذاخوردن می کند این ساندویچ را آماده در دست دارد ولی همه با نگاهی سوالی به همدیگه می نگرند